نقد و بررسی مسأله‌ی غایت‌مندی افعال الهی از دیدگاه رنه دکارت با تکیه بر منابع اسلامی

سیدمجتبی جلالی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 1-18

https://doi.org/10.30473/quran.2023.66205.1166

Abstract
  غایت‌مندی افعال الهی از جمله مباحث مهم دینی در میان اندیشمندان است. اعتقاد به علم، حکمت، قدرت و عدالت خداوند، غایت‌مندی افعال خداوند را اقتضا دارد. پژوهش حاضر با محوریت ...  Read More

هویت اجتماعی جامعه مدنی با تکیه بر فرآیند تاریخ نگاری سوره بقره

علی سعیدی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 19-40

https://doi.org/10.30473/quran.2023.66387.1176

Abstract
  سوره بقره بنا بر ادله تاریخ نگاری، نخستین سوره ای است که پس از هجرت در مدینه نازل شده که تنوع و گستردگی موضوعات در این سوره، سبب شد که نزول دو ساله ای به فاصله سال های اول ...  Read More

.واکاوی معنای واژه «شهر» در قرآن کریم

sedigheh khorrami; ebrahim ebrahimi; fatemeh dastranj

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 41-58

https://doi.org/10.30473/quran.2023.66389.1177

Abstract
  واژه «شهر» یکی از مهمترین واژه‌ها در نظام تقویمی قرآن است. واژه ها به عنوان عنصر اصلی کتاب قرآن جایگاه ویژه‌ای در آن دارند؛ لذا واکاوی معنای واژگان قرآنی از مهمترین ...  Read More

بررسی پیوستگی‌های شبکه‌ای سوره انشقاق با سور همجوارش(سوره انفطار، سوره مطّففین، سوره بروج، سوره طارق)

Nasrin Elyasifar; Abdulmajid Talebtash; Delaraا Nemati Pirali; Feizullah Akbari Dastak

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 59-72

https://doi.org/10.30473/quran.2023.67706.1200

Abstract
  قرآنکریم، منشأ واحدی دارد و میان آیات آن، اختلافی وجود ندارد؛ بنابراین میتوان بعضی از سورههای قرآنکریم را در کنار هم قرار داد تا درک بهتری از آنها بدست آید. برای این کار ...  Read More

.نقش اصل «تفرّد» در تربیت از دیدگاه آیات و روایات

ali ghazanfari; Zahra firoozabadi

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 73-94

https://doi.org/10.30473/quran.2023.67912.1209

Abstract
  تفرد از اصول بنیادین تعلیم و تربیت و بدین معناست که انسان با وجود داشتن شباهت هایی با هم نوعان خود دارای ویژگی های روانی و توانایی های منحصر به فردی است که او را از دیگران ...  Read More

بررسی شبهه مادی انگاری اسراف، براساس داده‌های ریشه‌شناختی و معناشناختی

amirhosein Hoseinzade Auori; Mohammad Hossein Akhavan Tabasi

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 95-112

https://doi.org/10.30473/quran.2023.68050.1205

Abstract
  تفسیرنویسی بر قرآن کریم، به‌سبب جایگاه این کتاب نزد مسلمانان، امری بسیار مهم بوده که از دیرباز تاکنون آثار متعددی در این حوزه به رشته تحریر درآمده است. یکی از نکات مهم ...  Read More

.گفتمان‌های مؤثر در شکل‌گیری نوآوری‌های تفسیری در دو سده اخیر

مرضیه میرزایی; i Mehdi Mehrizi; سید محمدعلی ایازی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 113-130

https://doi.org/10.30473/quran.2023.68066.1208

Abstract
  نظریات تفسیری، معرفت بشری شامل فهم انسان از کلام الهی است. و هیچ نظریه متنی در خلا شکل نمی‌گیرد. وقایع و جریانات مبرز در جامعه اعم از سیاسی، فرهنگی، گفتمان‌هایی را در ...  Read More

نقد شبهات قفاری در باب عصمت با تکیه بر تفاسیر شیعه و سنی

شهاب الدین وحیدی مهرجردی; سعید روحانی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 131-146

https://doi.org/10.30473/quran.2023.68072.1206

Abstract
  عصمت امامان (ع) یکی از اعتقادات راستین شیعیان است. از این جهت از سوی مخلفان شیعه در باب عصمت شبهاتی را مطرح کرده اند از آن جمله می توان به شبهات قفاری در باب عصمت مانند شبهه ...  Read More

توقیفی یا اجتهادی بودن نام‌گذاری سور قرآن و آثار فقهی آن

وریا حفیدی; سید محمد رضا هاشمی نیا

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 147-164

https://doi.org/10.30473/quran.2023.68372.1212

Abstract
  قرآن همچون سایر کتب آسمانی، دارای بخش‌های کوچک‌تر است که براساس آیات قرآنی، «سوره» نامیده شده است. جایگاه متمایز و ممتاز قرآن مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی است و ...  Read More

نقد دیدگاه کریستف لوکزنبرگ درباره ی آیه ی «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً

محمد علی همتی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 165-174

https://doi.org/10.30473/quran.2023.68525.1218

Abstract
  نحویان و مفسران درباره‌ی نقش نحوی «أَسْباطا» در آیه‌ی «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً...» اختلاف نظر دارند و چند نقش برای آن قائل شده‌اند. ...  Read More

بررسی تطبیقی میزان مشارکت اجتماعی و ارتباط آن با احساس آنومی در قرآن و عهدین

علی حسن نیا; زهرا فاضلی; محمدرضا فاضلی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 175-194

https://doi.org/10.30473/quran.2023.67951.1204

Abstract
  مباحث اجتماعی و مشارکت و انحرافات اجتماعی از مسائل حائز اهمیت در مباحث و آموزه‌های الهی می‌باشد. در تعدادی از آیات قرآن و عهدین با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی به موضوع مشارکت ...  Read More

نقش جنسیت(فرهنگ) در تفسیر سنتی و مدرن قرآن کریم با تاکید نقد دیدگاه بانو امین و آمنه ودود در تفسیر برخی از آیات مربوط زنان و عوامل ارائه تفسیر مدرن

رضوان جلالی فر; سوسن آل رسول; مهدی مهریزی

Volume 4, Issue 2 , January 2024, Pages 195-208

https://doi.org/10.30473/quran.2023.67704.1199

Abstract
  ریشه‌یابی تفاوت آراء مفسران قرآن کریم (خصوصا در ارائه تفسیرهای سنتی یا مدرن) از مباحث جدی در حوزه مطالعات اسلامی است. برخی از مفسران درحوزه آیات مربوط به زنان دیدگاه‌های ...  Read More